Project Management

‘Planning is everything’, zo luidt het gezegde. Met die planning – en vooral het uitvoeren daarvan – zit het bij ons wel goed. Voordat uw project in gang wordt gezet maken wij time tables voor het hele proces. Daarbij rekenen we óf terug vanaf de gewenste leverdatum, óf vooruit naar een mogelijke leverdatum. Vanaf uw ‘go’ tot aan het moment van uitlevering wordt de hele projectplanning bovendien zorgvuldig gecoördineerd, aangestuurd en bewaakt. Op vaste momenten in het proces vinden technische screenings plaats, om de kwaliteit van uw product te kunnen garanderen. Regelmatig plannen wij een voortgangsoverleg, waarbij we de status van projecten bespreken; zowel intern als met u erbij. Zo bent u altijd precies op de hoogte en komt u nooit voor onverwachte zaken te staan. Dat voelt wel zo prettig.

Commercie